žalnierbuvis

žalnierbuvis
מalniẽrbuvis,(hibr.) smob. (1) NdŽ, Pln, Grg, žalnierbùvis (2) ; J atitarnavęs kareivis, buvęs žalnierius: Begerant atejo pri jų senas žalnierbuvis, vardu Viktoras M.Valanč. Tada ana pasakė, kad pri jos nako[ja] vienas ponas su kokiu žalniẽrbuviu ir anie gulia ant staldo BM309(Šll). O jūs žalnierbuviai, ar jūs jau gėdos neturite nešioti maskoliškas šimtakvaldes TS1903,9.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”